Quadres de maniobra

Equip sense radio
Indicació d'entrada per LED
Motor en alterna
Parada suau
Potenciòmetre
Programació digital
Terminals connectables

Quadre de maniobra per a 1 motor a 230 V, amb regulació de força i parada suau al final de les maniobres d'obertura i tancament, la facilitat de la programació i els indicadors lluminosos a les entrades de control el fa molt versàtil i pràctic per la majoria d'automatismes.

Equip amb radio 433 o 868 MHz
Indicació d'entrada per LED
Motor en alterna
Parada suau
Programació via radio
Terminals connectables

Quadre de maniobra alimentat a 230 Vac en versió simplificada amb radio integrada, dissenyat per a el control de 2 motors (hidràulics o electromecànics). Permet programar diferents temps de desfasament en l'obertura i al tancament, regulació de força i programació de la parada suau al final de la maniobra d'obertura i tancament, incorpora indicadors lluminosos en les entrades de control.

Motor en alterna
Parada suau
Potenciòmetre
Programació digital
Programació via radio
Terminals connectables

Quadre de maniobra alimentat a 230Vac amb radio incorporada, dissenyat per al control de dos motors (electromecànics o hidràulics). Permet programar diferents temps de desfasament en l'obertura i en el tancament, regulació de força i programació de la parada suau al final de la maniobra d'obertura i tancament. Incorpora indicadors lluminosos en les entrades de control. L'equip admet una radio adicional model SRT i una targeta receptora del sistema Wirelessband (SRT BAND).

Indicació d'entrada per LED
Motor en alterna
Parada suau
Programació digital
Programació via radio
Terminals connectables

Quadre de maniobra alimentat a 230 Vac amb radio integrada, dissenyat per a el control de dos motors (electromecànics o hidràulics). Permet programar diferents temps de desfasament en obertura i tancament, regulació de força i programació de la parada suau al final de la maniobra d'obertura i de tancament. Incorpora indicadors lluminosos en les entrades de control. L'equip admet una radio adicional model SRT.

Indicació d'entrada per LED
Motor de corrent continu
Parada suau
Programació digital
Programació via radio
Terminals connectables

Quadre de maniobra per a dos motors en corrent continu (12Vdc/24Vdc) amb ràdio integrada, permet programar diferents temps de desfasaments en obertura i tancament, regulació de força, parada suau al final de la maniobra d'obertura, tancament i detecció d'obstacles segons normativa vigent, indicadors lluminosos en les entrades.

Equip sense radio
Motor en alterna
Programació digital
Terminals connectables

Quadre de maniobra per a 1 motor a 230v, apte per a la gran majoria d'automatismes hidràulics. No disposa de regulació de força i parada suau al final de le maniobres.

Equip amb radio 433 o 868 MHz
Motor en alterna
Programació digital
Programació via radio
Terminals connectables

Quadre de maniobra per a 1 motor a 230 V, apte per a la gran majoria d'automatismes hidràulics, amb ràdio integrada, sense regulació de força i de parada suau al final de les maniobres.

Equip sense radio
Motor en alterna
Potenciòmetre

Quadre de maniobra per a un motor, sense ràdio y amb indicadors lluminosos LED a les entrades.

Equip amb radio 433 o 868 MHz
Indicació d'entrada per LED
Motor en alterna
Potenciòmetre
Programació via radio
Terminals connectables

Quadre de maniobra per a un motor amb radio integrada i amb indicadors lluminosos en les entrades de control.

Indicació d'entrada per LED
Motor de corrent continu
Parada suau
Programació digital
Programació via radio
Terminals connectables

Quadre de maniobra per a un motor de 24Vdc amb ràdio integrada, que permet regulació de força, parada suau al final de la maniobra d'obertura i tancament, detecció d'obstacle i amb indicadors lluminosos a les entrades.

Compatible amb Wirelessband
Equip amb radio 433 o 868 MHz
Motor en alterna
Potenciòmetre
Programació via radio
Terminals connectables

Quadre de maniobra alimentat a 230V amb radio integrada, dissenyat per a portes enrotllables on els seus motors portin finals de carrera integrats, tipus tubulars o centre d'eix, de fins a una potència de 1,2 KW, incorpora receptor WIRELESSBAND. Disponible amb membrana exterior i amb llum de cortesia integrada.

Compatible amb Wirelessband
Encoder
Equip sense radio
Green Touch System
Indicació d'entrada per LED
Motor en alterna
Potenciòmetre
Terminals connectables

Quadre de maniobra per a motors a 230 Vac monofàsics, trifásics o 380 Vac trifásics. Etapa de potència mitjançant contactors industrials, versió disponible amb tèrmicguardamotor, disponible en dos tipus de caixa de plàstic, format domèstic o industrial. L'equip admet targeta de radio, receptora WIRELESSBAND.

Encoder
Equip sense radio
Indicació d'entrada per LED
Motor en alterna
Potenciòmetre
Terminals connectables

Quadre de maniobra alimentat a 230V monofàsics per controlar 1 motor a 230V trifásics, etapa de potència realitzada mitjançant un variador de freqüència, que permet regular la velocitat així com la programació de rampes d'acceleració i desacceleració, format industrial. Quadre de maniobra compatible amb el sistema WIRELESSBAND mitjançant targeta SRT BAND.

Compatible amb Wirelessband
Encoder
Equip sense radio
Green Touch System
Indicació d'entrada per LED
Motor en alterna
Potenciòmetre
Terminals connectables

Quadre de maniobra per a motors a 230Vac trifàsics. Etapa de potència mitjançant variador de freqüènica, permetent realitzar la parada i l'arrancada suau en cada maniobra, així com ajustar la velocitat del motor, caixa en format industrial. És compatible amb el sistema WIRELESSBAND.

Compatible amb Wirelessband
Encoder
Equip sense radio
Indicació d'entrada per LED
Motor en alterna
Potenciòmetre
Terminals connectables

Quadre de maniobra per 1 motor a 230 o 380 V monofásics o trifásics amb neutre, etapa de potència amb contactors de seguretat, disponible amb guarda motor integrat, format industrial o "domèstic". Quadre de maniobra competible amb el sistema WIRELESSBAND mitjançant targeta SRT BAND.

Motor en alterna
Terminals connectables

Quadre de maniobra per a pistons hidràulics a 380 Vac trifàsics, per a funcions de rampa com a complement de molls, amb o sense llavi.

Equip amb radio 433 o 868 MHz
Motor en alterna
Programació digital
Terminals connectables

Quadre de maniobra per a 1 motor a 230 o 120 Vac segons versió. Fins 0,75KW, amb receptor de radio integrat. Per a motors de portes enrollables, motors tubulars o de centre d'eix amb finals de carrera integrats. Sortida de llum de flash.

Equip amb radio 433 o 868 MHz
Motor en alterna
Programació digital
Terminals connectables

Quadre de maniobra amb radio integrada, pensat per a portes enrotllables, per a motor tubulars o amb centre d'eix de fins a 0,75 CV.

Equip sense radio
Indicació d'entrada per LED
Motor en alterna
Parada suau
Programació digital
Terminals connectables

Quadre de maniobra sense caixa per a portes correderes amb motor de 230v, sense ràdio incorporada, amb regulació de força i parada suau al final de les maniobres d'obertura i tancament.

Indicació d'entrada per LED
Motor en alterna
Parada suau
Programació digital
Programació via radio
Terminals connectables

Quadre de maniobra sense caixa per a portes correderes amb motor de 230v, amb radio incorporada, amb regulació de força i parada suau al final de les maniobres d'obertura i tancament.

Equip sense radio
Indicació d'entrada per LED
Motor en alterna
Parada suau
Potenciòmetre
Terminals connectables

Quadre de maniobra per a portes correderes de motor de 230V, sense ràdio incorporada, amb regulació de força i parada suau al final de de les maniobres d'obertura i tancament.

Equip amb radio 433 o 868 MHz
Motor en alterna
Parada suau
Programació digital
Programació via radio
Terminals connectables

Quadre de maniobra per a portes correderes per a 1 motor de 230V amb o sense encoder, amb ràdio incorporada, regulació de força i parada suau al final de de les maniobres d'obertura i tancament.

Indicació d'entrada per LED
Motor de corrent continu
Parada suau
Programació digital
Programació via radio
Terminals connectables

Quadre de maniobra per a portes correderes de motor 24Vdc amb encoder, ràdio incorporada, regulació de força i parada suau al final de de les maniobres d'obertura i tancament.

Motor en alterna
Terminals connectables

Quadre de maniobra per a pistons hidràulics a 380Vac trifàsics per a funcions de taula en configuració tisores.