WirelessBand

1 canal de sortida
14 transmissors per receptor
Alcance 100m
TÜV SÜD
Vida de la bateria 2 anys

Conjunt kit, format per un transmissor i un receptor, la finalitat dels quals és la de comunicar mitjançant senyals de radio, l'estat de les bandes de seguretat (resistives o mecàniques).

1 canal de sortida
14 transmissors per receptor
Alcance 100m
Compatible amb Wirelessband
IP67
Vida de la bateria 8 anys

Kit formado por un transmisor y un receptor para la comunicación de bandas resistivas o bandas mecánicas hacia el cuadro de maniobra via rádio. Debido a su alta clasificación IP, el sistema es adecuado para su uso en entornos con altos niveles de humedad

2 canals de sortida
7 Transmissors per canal
Alcance 100m
IP55
TÜV SÜD
Vida de la bateria 2 anys

Kit format per un transmissor i un receptor per a la comunicació de bandes òptiques, bandes resistives o bandes mecàniques cap al quadre de maniobra mitjançant via ràdio, el sistema incorpora un segon canal per a la seguretat de la porta peatonal.

2 canals de sortida
7 Transmissors per canal
Alcance 100m
IP55
TÜV SÜD
Vida de la bateria 2 anys

Kit format per un transmissor i un receptor per a la comunicació de bandes resistives o bandes mecàniques cap al quadre de maniobra via ràdio. El sistema incorpora un segon canal per a la seguretat de la porta peatonal.

1 canal de sortida
14 transmissors per receptor
Alcance 100m
IP55
Vida de la bateria 2 anys

Equip format per emissor i receptor, on la seva aplicació específica és la de realitzar un enllaç de seguretat via radio, on permeti connectar un contacte de porta de vianants amb el quadre de maniobra per activar la funció STOP en el cas que estigui oberta. El KIT es subministra memoritzat l'emissor amb el receptor i amb el component magnètic.