LIGI-SSR cortina de llum de seguretat

La cortina de llum de seguretat (LIGI) consisteix en un transmissor i receptor i és adequada per a tots els tipus de portes automàtiques amb una amplada mínima de porta de 1,6 m. El LIGI compleix les normatives següents: EN 12978, EN 12445 i EN 12453. La velocitat de tancament de la porta s'ha de seleccionar de manera que es respectin els valors límit de força segons EN 12453. Només es poden detectar objectes que siguin 5 mm més grans que la distància de separació del feix.