POWER VAR GT

Quadre de maniobra per a motors a 230Vac trifàsics. Etapa de potència mitjançant variador de freqüènica, permetent realitzar la parada i l'arrancada suau en cada maniobra, així com ajustar la velocitat del motor, caixa en format industrial. És compatible amb el sistema WIRELESSBAND.

Disponible a Google Play