POWER VAR

Quadre de maniobra alimentat a 230V monofàsics per controlar 1 motor a 230V trifásics, etapa de potència realitzada mitjançant un variador de freqüència, que permet regular la velocitat així com la programació de rampes d'acceleració i desacceleració, format industrial. Quadre de maniobra compatible amb el sistema WIRELESSBAND mitjançant targeta SRT BAND.