QDM 220V + DMT

Equip dissenyat per detectar al pas de vehicles. L'equip està format per una placa base que conté els relés de sortida i una targeta que es el detector magnètic pròpiament. L'entrada del llaç al detector està protegida contra sobre tensions. Reajustament automàtic.