RP 1H4 INT / RP1 1H4 OUT

Mòdul via radio amb sortida per a doble polsador i amb conexió per a motors de 220 Vac fins a 10 A.