TABLE

Quadre de maniobra per a pistons hidràulics a 380Vac trifàsics per a funcions de taula en configuració tisores.