WIRELESSBAND 1R

Conjunt kit, format per un transmissor i un receptor, la finalitat dels quals és la de comunicar mitjançant senyals de radio, l'estat de les bandes de seguretat (resistives o mecàniques).